News
Release Notes
 • Release 1.7
  April 14, 2012

  Support for HSQLDB engine. More

 • Release 1.6
  February 19, 2011

  Lists instead of arrays in finders. Enumerations mapped to Strings in DB. Batch inserts. More

 • Release 1.5
  June 10, 2010

  Moved to open-source. Caching for GAE implemented. Extended GQL parser. More

 • More...

AuDAO - SQL a Java DAO generátor

Free nástroj pro generování Java Data Access Objects (DAO tříd),
Data Transfer Objects (DTO tříd) a SQL skriptů pro platformy MySQL, Oracle, HSQLDB a Google App Engine.

O konceptu DAO se dozvíte více na Wikipedii nebo si přečtěte článek DAO Pattern.

Generovaná Java DAO vrstva využívá JDBC pro přístup do databáze (MySQL, Oracle, HSQLDB). Žádné jiné technologie nejsou potřeba ! Vygenerovaný kód je plně pod vaší kontrolou.

Generovaná Java DAO vrstva pro Google App Engine (GAE) využívá přímo GAE Datastore API (DatastoreService). Zároveň je možné generovat DAO vrstvu nad JDO (PersistenceManager), ale nedoporučujeme ji používat pro produkční prostředí kvůli výkonnostním problémům.

Generovaný kód vyžaduje verzi Java 1.5 a vyšší.

AuDAO je open-source projekt hostovaný na http://code.google.com/p/audao/.

Přečtěte si jak začít - Getting Started with AuDAO nebo se podívejte na seznam vlastností generátoru DAO and SQL Generator Features nebo si AuDAO stáhněte.

Online generátor se nachází zde.

Online Generátor

Vyzkoušejte zadarmo náš online DAO generátor.

Vytvořte konfigurační XML soubor a získejte zadarmo vygenerované SQL skripty a Java třídy !

GQL Parser

Stáhněte si zdrojové či binární soubory GQL parseru.

Query q =
 new GqlDynamic()
 .parseQuery(
  "SELECT * FROM Ent");
Plná podpora GQL. Více...