AuDAO Generátor a soukromí

Tyto často opakované otázky (FAQ) popisují, jakým způsobem tyto stránky sbírají uživatelská data a nakládají s nimi.

Mohu používat tebto web aniž bych se registroval ?

Ano, můžete přistupovat na všechny stránky tohoto webu včetně online generátoru jako anonymní uživatel. V takovém případě máte zaručeno, že tento web o vás nezíská a nebude ukládat žádnou informaci.

Co znamená registrace a jaká data jsou potom sbírána ?

Registrace je velmi jednoduchý proces. Potřebujete mít pouze validní Google Account, další informace nejsou potřeba. Web si potom ukládá vaše uživatelské jméno a GAE id.

Jakmile se nalogujete, web může sbírat informace a vaší aktivitě - zejména datum a čas nalogování a dále hodnoty vyplňované v html formulářích. Tento web ovšem v žádném případě NESBÍRÁ a NEUKLÁDÁ na server vaše konfigurační XML soubory pokud tak není explicitně vámi odsouhlaseno.

K čemu se data dále používají ?

Informace o uživateli slouží výhradně pro zobrazování informací pro toho konkrétního uřivatele a dále pro neveřejnou statistiku používání této služby. Informace o uživatelích NEJSOU předávána žádné třetí straně.

Online Generátor

Vyzkoušejte zadarmo náš online DAO generátor.

Vytvořte konfigurační XML soubor a získejte zadarmo vygenerované SQL skripty a Java třídy !

GQL Parser

Stáhněte si zdrojové či binární soubory GQL parseru.

Query q =
 new GqlDynamic()
  .parseQuery(
   "SELECT * FROM Ent");
Plná podpora GQL. Více...